Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

A gépjármű villamos hálózata

A tananyag a gépjárművek villamos hálózatáról és elektromos berendezéseiről szól. Bemutatja a hálózat felépítését és jellemzőit, a villamos hálózat üzemmódjainak ismertetése és a kapcsolási rajzok világa mellett. A tananyag a hibakeresés és javítás módszereivel zárul.

Tananyagegységek

Bevezetés

Modul célja: A modulban a tanuló rövid áttekintést kap arról, hogy milyen témákat érint majd a teljes fejezet és azokat később mire tudja felhasználni.

A hálózat felépítése

Modul célja: A modulban a gépjármű villamos hálózatának felépítése kerül bemutatásra. Különös hangsúly kerül az energiatárolók, az energiaellátók és a fogyasztók működésének elméleti hátterére. A modult gyakorlófeladatok zárják.

A hálózat jellemzői

Modul célja: Ebben a modulban a gépjármű villamos hálózatának jellemzőiről van szó. Ezen belül a modul az egyvezetékes rendszerek, a kisfeszültségű hálózatok és a szabványosított villamos hálózatok tulajdonságait veszi számba. A szélsőséges üzemi körülmények bemutatása után a modul gyakorlófeladattal zárul.

A villamos hálózat üzeme

Modul célja: A modul során a tanulók a hálózat helyettesítő kapcsolásáról a hálózat üzemmódjairól tanulhatnak bővebben. 

Áramvezetők, kapcsolók, biztosítók

Modul célja: A modul során a gépjármű villamos hálózatának kapcsolási rajzokkal illusztrált felépítésével ismerkedhetnek meg a tanulók. A legtöbb alkatrész egymással kialakított elektromos viszonyát a fedélzeti hálózatkezelő rendszer és a hálózat elemeinek elmélyítése zárja, gyakorlófeladatokkal.

Hibakeresés és -javítás a villamos hálózatban

Modul célja: A modul során a különböző villamossági méréstechnikákkal ismerkedhet meg a tanuló, beleértve a mérőműszereket és módszereket. A modult gyakorlófeladatok zárják.

Hibakeresés és -javítás a villamos hálózatban II.

Modul célja: Ebben a modulban az olyan jellemző hibák kikereséséről javításáról van szó, mint a vezetékszakadás, a zárlat, vagy az átmeneti ellenállás-növekedés. A modult a javítási útmutatók és gyakorlófeladatok zárják.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×