Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

A raktári tárolás rendszere

A tanuló megismerheti a darabáruk és ömlesztett áruk jellemzőit, és az ezek raktározásával, mozgatásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, illetve a folyadékok és gázok leggyakoribb tárolási és szállítási módszereit. Bemutatásra kerül a halomban és az asztagban történő árutárolás, a máglyás tárolás, a kötötthelyes és a szabadhelyes tárolás. A tananyag ismerteti a raktári tárolóállványok típusait, bemutatja anyaguk és kialakításuk szerint. A tanulók megismerkednek a magasraktárak legfontosabb jellemzőivel, csoportosításukkal, illetve a rakodólapok (raklapok) használatának előnyeivel és hátrányaival is.

Tananyagegységek

Darabáruk, ömlesztettáruk, folyadékok és gázok tárolási lehetőségei

A darabáruk tárolási rendszere

Az ömlesztett áru fogalma és tárolásának, mozgatásának jellemzői

Folyadékok tárolási rendszere

Gázok tárolási rendszere

Tárolási módok és jellemzőik (halom, máglya, asztag)

A halomban történő árutárolás

A máglyás árutárolás

Az áru tárolása asztagban

Tárolási rendszerek formái, kialakítása, működése (kötött és szabadhelyes tárolás)

A tárolási rendszer tervezésekor figyelembe veendő mutatók

A tárolási rendszer formái

Tömbös, soros, kombinált tárolási rendszerek

Tömbös árutárolási rendszer

Soros tárolási rendszer

Vegyes tárolási rendszer

Állványos, állvány nélküli, statikus, dinamikus tárolás

Állvány nélküli statikus tárolási rendszer

Állványos statikus tárolási rendszer

Állvány nélküli dinamikus tárolási rendszer

Állványos dinamikus tárolási rendszer

A raktári tartóállványok típusai és jellemzőik

A raktári tárolóállványok jellemzői

Az állványzat fogalma

A raktári tárolóállványok típusai

A szabványos rakodólapok méretei és terhelhetősége

A raklapok (rakodólapok) meghatározása

A raklapok használatának előnyei

A raklapok használatának hátrányai

A leggyakoribb raklaptípusok, jellemzőik és teherbírásuk

Magasraktári rendszerek jellemzői

Magasraktárak meghatározása

A magasraktárak csoportosítása

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×