Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Prezentációs és kommunikációs készségek fejlesztése I.

Az emberi kommunikáció jellemzőinek és alapfogalmainak megismerése, a verbális és non-verbális kommunikáció fajtái. Különféle kommunikációs stílusok bemutatása, az asszertív kommunikáció jellemzői, a win-win szituáció, az én-üzenetek, a személyes hatékonyság fogalmának megismerése. Az emlékezetes és az unalmas előadás jellemzői, a történetmesélés ereje, a hatásos nyitási technikák elsajátítása, a kulcsüzenet fogalma, kapcsolat a közönséggel. A tervezési szakaszok megismerése, a kulcsüzenet kiválasztása, a forrásfelhasználás szabályai, a prezentáció felépítése, induktív és a deduktív érvelés, a lineáris és a gondolattérkép-alapú prezentáció.

Tananyagegységek

Kommunikációs alapismeretek

Az asszertív kommunikáció

A hatásos prezentáció

A prezentáció tervezése és összeállítása

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×