Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Veszélyes küldemények fuvarozásának szabályozása

A tanuló megismerheti a veszélyes áru fogalmát, az ezek továbbításához szükséges szabályokat és okmányokat, illetve a veszélyes áruk ENSZ/UN és GHS/CLP szerinti csoportosítását. Bemutatásra kerülnek a veszélyes áruk csomagolásával kapcsolatos alapvető szabályok, és a biztonságos tárolásukat lehetővé tevő tárolóeszközök. Végezetül a modul ismerteti az egyes közlekedési ágazatok veszélyes áru-továbbítására vonatkozó speciális szabályait.

Tananyagegységek

Veszélyes küldemények fuvarozásának szabályozása

Veszélyes áru fogalmi meghatározása, azonosítása, okmányai

Veszélyes áruk ENSZ/UN besorolási rendje, szimbólumok és bárcák

A vegyi anyagok besorolásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere

A veszélyes áruk UN száma

Csomagolási előírások, típusok, csomagolóanyagok és -eszközök

Vasúti szabályozás (RID)

Közúti szabályozás (ADR)

Belvízi szabályozás (ADN)

Tengeri szabályozás (IMDG Kódex)

Légi szabályozás (ICAO 18, Annex, IATA-DGR)

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×