Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

A motorkerékpárok indítóakkumulátorai

A tanuló megismerkedik a motorkerékpárok indítóakkumulátoraival kapcsolatos tanulmányaival, a savas akkumulátorok szerkezeti felépítésével, működésével és kiviteli változataival, a töltés és kisütés közben tapasztalható feszültségváltozások témakörével, illetve az akkumulátorok töltési lehetőségeit és jelleggörbéit mutatja be. A tananyag révén bemutatásra kerülnek a száraz töltetlen, a szárazan töltött és az elektrolittal töltött akkumulátorokkal kapcsolatos ismeretek és a modern indítóakkumulátorok jellemzőivel kapcsolatos fontosabb kérdéskörök.

Tananyagegységek

A savas akkumulátor szerkezeti felépítése, működése

Töltés és kisülés

Kiviteli változatok

Jelölések, fogalommagyarázat és vizsgálati adatok

Elektrolitsűrűség és feszültéség változás töltés és kisütés közben

Elektrolitsűrűség változás töltés és kisütés közben

Feszültéségváltozás töltés és kisütés közben

Az akkumulátorok töltése, kisütése, töltőberendezések

Töltési jelleggörbék

Az akkumulátor és a töltőkészülék együttműködése

Akkumulátorok üzembehelyezése

A száraz, töltetlen akkumulátorok

A szárazon töltött, savval aktiválandó akkumulátorok

A szárazon töltött vízzel aktiválandó akkumulátorok

Az elektrolittal és árammal feltöltött akkumulátorok

Korszerű indítóakkumulátorok

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×