Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

H I R D E T M É N Y

támogatott képzések megvalósítására,

a közlekedési és kapcsolódó ágazatok vállalatai, vállalkozásai részére

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Képzési, Vizsgáztatási Igazgatósága hirdetményt tesz közzé a közlekedési és kapcsolódó ágazatokban működő vállalkozások és vállalatok részére, a GINOP-6.1.9-18-2018-00001 Közlekedési Képzési és Vizsgacentrum kialakítása c. projekt keretében, munkahelyi képzések megvalósítására.


A Hirdetmény háttere


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium valósítja meg a GINOP-6.1.9-18 Közlekedési Képzési- és Vizsgacentrum kialakítása c. projektet. A konzorcium vállalta, hogy a projekt keretében a közlekedési és kapcsolódó ágazatokban 8-12 000 fő munkahelyi képzéséhez nyújt támogatást, melyet ezen ágazatok részére képzési szolgáltatást biztosító szervezetek (felnőttképzők) közreműködésével kíván megvalósítani. A képzések támogatására 1,0 milliárd Ft keretösszeg áll rendelkezésre.


Jelen hirdetmény célja, hogy az arra jogosult vállalkozások benyújthassák kérelmeiket támogatott munkahelyi képzések megvalósítása érdekében. A kérelmek elfogadása esetén a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a kérelmező vállalkozás megállapodást köt. A megállapodás alapján a kérelmező vállalkozás – a képzési jegyzéken szereplő felnőttképzők szolgáltatásainak igénybe vételével – megvalósítja a munkahelyi képzéseket, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. pedig támogatást nyújt a megállapodásban, illetve a kapcsolódó Működési Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint.


Igénybe vehető támogatás maximális összege, létszámkorlát


A program keretében nem került meghatározásra sem létszámkorlát, sem maximális támogatási összeg, a képzési költségek azonban nem haladhatják meg átlagosan a képzésben résztvevőnkénti 580 000 Ft/fő költséget, illetve a 125 000 Ft/fő átlagos támogatási összeget.


A program keretében a képzési díjak (illetve vizsgakötelezettség esetén az első vizsga díja) támogatható. A támogatott képzések díja képzésenként egységesen kerül meghatározásra a képzési jegyzéken. A képzési jegyzék tartalmazza a megvalósítható képzési program megnevezésén túl a megvalósító felnőttképzők felsorolását, a képzés időtartamát, óradíját és egységárát is, mely az első vizsga díját is magába foglalja, valamint a képzési kategóriát (szakmai vagy soft skill fejlesztő képzés). A képzési programok és kapcsolódó képzési ismertetők szintén közzétételre kerülnek.


A program keretében támogatási előleg igénylésére nincs lehetőség.


A támogatás intenzitása


A támogatás intenzitása az állami támogatási kategóriának, illetve a képzési díj mértékének a függvénye. A Program keretében az alábbi állami támogatási kategóriák keretében igényelhető támogatás:


·      csekélyösszegű támogatás (100% elméleti támogatási intenzitás),

·      jogi monopólium (100% elméleti támogatási intenzitás – nem minősül állami támogatásnak),

·      képzési támogatás (legfeljebb 50-70% közötti elméleti támogatási intenzitás),

·    személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése jogcímen nyújtott támogatás (100% elméleti támogatási intenzitás – a bevétellel nem fedezett indokolt költségek 100%-a),


Amennyiben az átlagos képzési költség nem haladja meg a 125.000 Ft-ot, az arra lehetőséget adó támogatási kategóriákban a költség akár 100%-ban finanszírozható támogatás terhére.


A képzések célcsoportja


A Programban a közlekedési és kapcsolódó ágazatokban működő vállalkozások - mérettől függetlenül - igényelhetnek támogatást munkavállalóik képzésére (álláskeresők abban az esetben vehetnek részt a támogatott képzésen, ha annak sikeres elvégzését követően az igénylő vállalkozásnál munkaviszonyba kerülnek).


Előírás, hogy a képzésben részt vevő munkavállalók munkaszerződése szerinti munkavégzés helye a kevésbé fejlett régiókban lehet: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl vagy Közép-Dunántúl.

Egy személy csak egy támogatott képzésben vehet részt a Programban, ez alól az ágazati alapkészség fejlesztő képzésen való részvétel jelent kivételt.


Pályázható képzések


A Program keretében a képzési jegyzéken szereplő képzések megvalósítását igényelhetik a vállalkozások. A támogatás egyik feltétele, hogy a képzési programokat a képzési jegyzéken megjelölt óraszámban, a közzétett képzési program szerint kell megvalósítani.


Amennyiben egy vállalkozás által igényelt képzés nem szerepel a képzési jegyzéken, arra nézve a vállalkozás kérelmet nyújthat be a KTI Nonprofit Kft. részére, melyet elbírálva, közzétételre kerül a kibővített képzési lista.


A Program keretében szakmai, ágazati jogszabály által szabályozott, vagy egyéb (soft skill fejlesztő) képzések támogatására is lehetőség van, előírás azonban, hogy a soft skill fejlesztő képzésekre jutó támogatási összeg aránya nem haladhatja meg a teljes igényelt támogatási összeg 30%-át.


A képzési programokat a vállalkozások a képzési jegyzéken feltüntetett felnőttképzőkkel együttműködve valósítják meg. A jegyzéken szereplő felnőttképzők közül a támogatott képzést igénylő vállalkozás választja ki partnerét, a kiválasztást a KTI Nonprofit Kft. nem befolyásolja.


A jegyzéken szereplő felnőttképzők azonos - a KTI Nonprofit Kft. által közzétett - képzési programot kötelesek végrehajtani, azonos óraszámban és azonos, szintén központilag közzétett áron.


Jelentkezési feltételek


A program keretében a Működési Kézikönyvben felsorolt ágazatokban működő vállalatok, vállalkozások nyújthatnak be kérelmet.


A további részletes feltételeket a Működési Kézikönyv tartalmazza.


A jelentkezés módja


A támogatott képzés megvalósítása érdekében a vállalkozásoknak kérelmet kell benyújtaniuk a KTI Nonprofit Kft. részére, postai úton, vagy személyesen a 


1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.


címre (KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Képzési, Vizsgáztatási Igazgatóság). A borítékra rá kell vezetni a következőket:


"GINOP-6.1.9-18".


A kérelem sablonját, illetve a további benyújtandó dokumentumok meghatározását a Működési Kézikönyv tartalmazza.


Határidők


A vállalkozások részére folyamatosan biztosítjuk a lehetőséget a kérelmek benyújtására a Program zárásáig, illetve a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig.


A képzések megvalósításának határideje: 2023. május 31.


Hol lehet érdeklődni a részletekről?


A Hirdetmény, és a jelentkezés részletes feltételeit tartalmazó, GINOP-6.1.9-18-2018-0001 Közlekedési Képzési és Vizsgacentrum kialakítása c. projekt képzési programelemének lebonyolításához kapcsolódó Működési Kézikönyv (eljárásrend), a https://kkvkportal.hu oldalon kerül közzétételre, valamennyi további dokumentummal együtt (pl. képzési programok, képzési ismertetők).


Amennyiben a jelen Hirdetmény és a Működési Kézikönyv előírásai között ellentmondás mutatkozik, minden esetben a Működési Kézikönyvben foglaltakat kell figyelembe venni és alkalmazni.


További tájékoztatás kérhető a Közlekedési Képzési- és Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán, az alábbi elérhetőségeken:


E-mail:         619info@kti.hu


Telefon:         +36 (30) 606-90-61; +36 (30) 606-90-49; +36 (30) 606-90-65

Letölthető dokumentumok

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: twitter
Twitter
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×