Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Gyakran ismételt kérdések

A Program keretében legalább 400 millió Ft-ot mikro-, kis- és középvállalkozások képzésének támogatására kell fordítani, de nagyvállalatok képzései is támogathatók.

A közlekedési és kapcsolódó ágazatokban működő vállalkozások, melyek cégkivonata tartalmazza az alábbi tevékenységi körök valamelyikét:

05 Szénbányászat

06 Kőolaj-, földgázkitermelés

07 Fémtartalmú érc bányászata

08 Egyéb bányászat

09 Bányászati szolgáltatás

22 Gumi-, műanyag termék gyártása

23 Nemfém ásványi termék gyártása

25 Fémfeldolgozási termék gyártása

26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

27 Villamos berendezés gyártása

28 Gép, gépi berendezés gyártása

29 Közúti jármű gyártása

30 Egyéb jármű gyártása

33 Ipari gép berendezés, eszköz javítása

41 Épületek építése

42 Egyéb építmény építése

43 Speciális szaképítés

45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

50 Vízi szállítás

51 Légi szállítás

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

53 Postai, futárpostai tevékenység

71 Építészmérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat, elemzés

77 Kölcsönzés, operatív lízing

81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

85 Oktatás

86 Humán-egészségügyi ellátás

 

 

Elsősorban munkavállalók képzései támogathatók. Álláskeresők abban az esetben vonhatók támogatott képzésbe, ha a képzés sikeres befejezését követően munkaviszonyba kerülnek az igénylő vállalkozásnál. 

Fontos, hogy a képzésben résztvevő munkavállalók munkaszerződése szerinti munkavégzés helye a kevésbé fejlett régiókban lehet: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl vagy Közép-Dunántúl.

Nem. A képzésekben résztvevők megfelelőségét utólag, az elszámolás ellenőrzésével egyidejűleg vizsgáljuk.

A Program keretében támogathatók ágazati jogszabály által szabályozott (hatósági) képzések, szakmai képzések, valamint egyéb, szakképzésnek nem minősülő (soft skill fejlesztő) képzések. A támogatható képzéseket a képzési jegyzék tartalmazza. A jegyzék a képzés megnevezésén túl tartalmazza annak hosszát, óradíját és a teljes képzési díjat is, valamint a képzés besorolását (szakmai vagy  soft skill fejlesztő).

Fontos, hogy a soft skill fejlesztő képzésekre igényelt támogatás legfeljebb a teljes igényelt támogatás 30%-át teheti ki.

Amennyiben a vállalkozás által igényelt képzést a képzési jegyzék és a képzési igénylista nem tartalmazza, e-mailen, vagy űrlapon keresztül kezdeményezhető a képzés jegyzékre kerülése (a Működési Kézikönyv 1. sz. mellékletének aláírt beküldésével).

A képzések hosszára vonatkozóan nincs megkötés, ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a képzéseket le kell zárni 2022. november 30-ig. Eddig az időpontig a résztvevőknek le is kell vizsgázniuk, amennyiben a képzéshez vizsgakötelezettség kapcsolódik.

Nem. Kizárólag a képzést sikeresen befejezők (vizsgakötelezettség esetén a sikeres vizsgázók) képzése támogatható. A lemorzsolódók, vagy a vizsgát elmulasztók vonatkozásában nem fizethető támogatás függetlenül a lemorzsolódás okától.

A támogatás több jogcímen vehető igénybe:

 •    – csekély összegű támogatás (100% elméleti támogatási intenzitás),
 •    – jogi monopólium (100% elméleti támogatási intenzitás – nem minősül állami támogatásnak),
 •    – képzési támogatás (legfeljebb 50-70% közötti elméleti támogatási intenzitás),
 •    – személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése jogcímen nyújtott támogatás (100% elméleti támogatási intenzitás).
 •  

Amennyiben az átlagos képzési költség nem haladja meg a 125.000 Ft-ot, az érintett támogatási kategóriákban a költség 100%-ban finanszírozható támogatás terhére. Ezt meghaladó számított támogatási összeg esetén a maximális támogatás összege: képzésben résztvevők teljes létszáma x 125.000 Ft. Az összeg, és az önrész kiszámítását a költségterv táblázat tartalmazza (Működési Kézikönyv 13. sz. melléklet).

 

A KTI Nonprofit Kft. Hirdetményt fog megjelentetni a vállalkozások részére, ezt követően nyújthatók be a kérelmek. A kérelem benyújtásának előfeltétele a képzési jegyzék közzététele. A képzési jegyzék a képzési igénylista alapján alakul ki, oly módon, hogy a jelentkező felnőttképzők kiválasztják az általuk a Program keretében megtartani vállalt képzéseket. A képzési jegyzék ennek megfelelően tartalmazni fogja a képzés megnevezése mellett annak hosszát, óradíját, a képzési díjat és azoknak a felnőttképzőknek a felsorolását, akik vállalják a képzést megtartani a Programban.

Nem. A képzési programot – azonos óraszámmal, azonos képzési program alapján, azonos képzési díjért – több, az elvárásoknak megfelelő felnőttképző is megtarthatja.

Nem. A Program keretében nem lehet támogatási előleget igényelni és folyósítani.

Nem. A felnőttképzővel megkötött, a képzések megtartására irányuló – 18. sz. mellékletnek megfelelő – szolgáltatási szerződés, a kérelemmel egyidejűleg beküldhető, de ez nem kötelező. 

Fontos, hogy amennyiben nem a kérelemmel egyidejűleg kerül benyújtásra a felnőttképzővel megkötött szolgáltatási szerződés, a támogatói döntést követő 60 napon belül be kell nyújtani, ellenkező esetben a támogatói döntés hatályát veszti

Fő szabály szerint egy fő csak egy támogatott képzésen vehet részt. Ez alól kivétel a közlekedési ágazati készség-fejlesztő képzés. Az ezt elvégzők további képzésen is részt vehetnek.

Amennyiben valamely szakmai képzési program bemeneti feltételként tartalmazza, el kell végezni az ágazati szakmai alapkészség mérését. Ha a mérés valamilyen készséghiányt állapít meg, az érintett személy részt vehet – a képzési jegyzéken szintén szereplő – ágazati szakmai alapkészség fejlesztő képzésen. 

A Kérelem (9. sz. melléklet) mellett szükséges megküldeni

 •    – a 12. sz. mellékletnek megfelelő, cégszerűen aláírt megállapodást,
 •    – a jogosultság megállapításához szükséges nyilatkozatokat,
 •    – az állami támogatási kategória megállapításához szükséges nyilatkozatokat és igazoló dokumentumokat,
 •    – a felnőttképzővel megkötött, 18. sz. mellékletnek megfelelő szolgáltatási szerződést, a vállalkozás döntése alapján,
 •    – a 13. sz. melléklet szerinti költségtervet,

   – a vállalkozás képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának másolatát.

A kérelmet és mellékleteit postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani:

 • KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
 • Képzési, Vizsgáztatási Igazgatóság
 • 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

 

A Program keretében postai úton vagy személyesen benyújtásra kerülő dokumentumok esetében a borítékra minden esetben rá kell vezetni az alábbiakat:

GINOP-6.1.9-18

Elérhetőségek

Hívásfogadási időszak

 • Hétfő-csütörtök: 9:00 – 16:00
Péntek: 9:00 – 12:00
 •  
 • Hétvégén és munkaszüneti napokon: –
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×