Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Zöld szakképzés

A KTI, mint a közlekedési és szállítmányozási ágazathoz tartozó szakmák fejlesztésében aktívan közreműködő szervezet kérelmet nyújtott az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé, mely alapján támogatói okirat jött létre a KTI és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal között. A projekt keretében megtörténik a közlekedés és szállítmányozás ágazathoz tartozó képzési és kimeneti követelmények (KKK), valamint a programtantervek (PTT) környezeti fenntarthatósági, zöld készségekre irányuló felülvizsgálata és a környezeti fenntarthatósági elvárásoknak megfelelő tananyag fejlesztése is. A tananyagfejlesztés az alábbi szakmákra, illetve szakmairányokra készül el: Hajózási technikus, Képesített hajós, Kishajóépítő és -karbantartó, Kocsivizsgáló technikus, Vasútforgalmi szolgálattevő, Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (hajózási, közúti, vasúti, légi), Logisztikai technikus, Postai üzleti ügyintéző. A környezeti fenntarthatósági elveknek megfelelő tananyagfejlesztés keretében, az oktatási tervbe illeszthető, választható modulokként felhasználható digitális oktatóanyagot dolgozott ki a KTI a szakképzésben oktatók és tanulók számára. Az oktatómodulok olyan általános fenntarthatósági témakörökkel foglalkoznak, mint a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, a digitalizáció előnyei és hátrányai, a károsanyag-kibocsátás mérhetősége és összehasonlíthatósága, vagy éppen a vízlábnyom fogalma. Az oktatómodulok amellett, hogy ismertetik a fenntarthatóság és az energiahatékonyság alapfogalmait, olyan szabványokra és intézkedésekre is felhívják a figyelmet, melyek az Európai Unió egészére kiterjedő logisztikai hálózat környezettudatosságát segítik elő. A tanulók előbb egyéni kutatómunkával ismerkednek meg az egyes témakörök alapjaival, majd gyakorlatorientált, szerepjátékra épülő csoportfeladatok során próbálhatják ki a fenntarthatósággal összeegyeztethető vállalati döntéshozatal folyamatait. Az így szerzett tudás átlátható képet biztosít számukra a nemzetközi logisztika kapcsolati hálójáról.

Pályaorientációs kisfilm

A Zöld szakképzés projekt keretében készült, a tananyagfejlesztést bemutató pályaorientációs kisfilm:

Gyakran ismételt kérdések

A tananyagfejlesztés kapcsán észrevételeiket, kérdéseiket, esetleges javaslataikat a zoldszakkepzes@kti.hu elérhetőségen várjuk.

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. kizárólag a közlekedés és szállítmányozás ágazatban végzi el a felülvizsgálatot, azonban az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. dolgozik a többi ágazati anyag felülvizsgálatán.

Az alábbi szakmák és szakmairányok érintettek a felülvizsgálatban:

  • Hajózási technikus
  • Képesített hajós
  • Kishajóépítő és -karbantartó
  • Kocsivizsgáló technikus
  • Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
  • Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (hajózási, közúti, vasúti, légi szakmairány)
  • Logisztikai technikus (logisztika és szállítmányozás, valamint vasúti árufuvarozás szakmairány)
  • Postai üzleti ügyintéző

A projekt keretében csak digitális tananyagok fejlesztése történik. A fenntarthatósági szempontú fejlesztés egyik fő iránya a digitalizáció.

A fejlesztési projekt 2023. június 30-ig tart. A projekt keretében elindult a tankönyvvé nyilvánítási eljárás, így várhatóan a 2023-2024-es tanévben már használhatóak lesznek az új tananyagok.

Digitális tankönyveink tartalmaznak Tanári útmutatót, ami pontosan bemutatja a tananyag struktúráját, a felhasználás lehetőségeit, lépéseit.
Amennyiben részletesebb módszertani segítségre van igény, kérjük írják meg a zoldszakkepzes@kti.hu e-mail címre, és természetesen részletes tájékoztatást adunk, módszertani megoldásokkal is segítünk.

Minden olyan intézmény a szakképzésben, amely a közlekedés-szállítmányozás ágazathoz tartozó területen szakmai oktatást folytat.

Mivel digitális tananyagaink tesztfeladatsorokat is tartalmaznak, ilyen jellegű egyéb segédletre nincs szükség.

Nem igényel különleges ismeretet az alkalmazás. A tesztelés során is bebizonyosodott, hogy a tananyagban való eligazodás oktatók, és tanulók számára is egyszerű és érthető. A szükséges módszertani ismereteket a tanári útmutató és a részletesen kidolgozott projekttervek részletesen tartalmazzák.

Cikkek a témában

Sikerrel zárult a KTI "Zöld szakképzés a közlekedési ágazatban" projektje
Visszajelzések a Zöld szakképzés projekt digitális tananyagairól
Elkészült a szakértői vélemény a Zöld szakképzés a közlekedési ágazatban c. digitális tananyagról
Digitális tananyag tesztelések folyamata a "Zöldszakképzés" projektben
Online konferencia a "Zöldszakképzés" projekt eredményeiről
A "Zöldszakképzés" projekt digitális tananyagainak bemutatása
Digitális oktatómodulok készültek a KTI-ben
Elvégezte a KTI a környezeti fenntarthatósági elveknek megfelelő tananyagfejlesztés felülvizsgálatát
Környezeti fenntarthatósági elveknek megfelelő tananyagfejlesztésen dolgozik a KTI
Elindult a közlekedési ágazat szakmáinak fenntarthatósági felülvizsgálata
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×