Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

A raktári folyamatok anyagmozgató és mérőeszközei

Ebben a tananyagban az anyagmozgatás hagyományos és rendszerszemléletű értelmezését, valamint az anyagmozgatás fajtáit ismerheti meg a tanuló. A tanuló képet kap az anyagmozgatás eseteiről, az anyagmozgató rendszerek csoportosításáról, valamint megismerkedhet a tervezési folyamatok szakaszaival, és az anyagmozgató rendszerek irányításába is betekintést nyerhet. Bemutatásra kerül az anyagmozgató rendszerek alrendszerei, szállítóelemei, illetve az anyagmozgató rendszer jellemzőiről, valamint a jellemzők kapcsán magának az anyagáramlásnak a számszerűsíthető tényezőiről és mutatószámairól is szó lesz. A fejezet ismerteti az állványkiszolgáló targoncák alapjellemzőit, valamint az állványkiszolgáló gépek kialakítását, biztonságos üzemeltetését. Végezetül, a tanuló megismerkedik a mérőeszközök típusaival, a mérőeszközökkel szemben támasztott követelményekkel, valamint a hitelesítéssel és a kalibrálással is.

Tananyagegységek

Az anyagmozgatás fogalma, fajtái

Az anyagmozgatás hagyományos értelmezése

Az anyagmozgatás rendszerszemléletű értelmezése

Az anyagmozgatás fajtái

Termelési folyamatokat kiszolgáló anyagmozgató rendszer

A műhelyrendszerű gyártási rendszer

Csoportos (zárt ciklusú) gyártási rendszer

A folyamatrendszerű gyártási rendszer

Helyhez kötött gyártási (projekt típusú gyártás) rendszer

A raktári anyagmozgatás esetei

Tároló téri anyagmozgató rendszerek

Áruelőkészítő (fogadó és kiadó) téri anyagmozgató rendszerek

Rakodóhelyi anyagmozgató rendszerek

A raktári anyagmozgató rendszerek

Az anyagmozgatási feladat jellemzői

A helyszín (a működési környezet) jellemzői

Pénzügyi gazdaságossági szempontok

Egyéb szempontok

Az anyagmozgató rendszerek tervezése

Az anyagmozgató rendszerek irányítása

Az anyagmozgató rendszerek alrendszerei

Az anyagmozgató rendszer szállítóelemeinek csoportosítása

Folyamatos működésű anyagmozgatási rendszerek

Szakaszos működésű anyagmozgatási rendszerek

Vegyes (kombinált) működésű anyagmozgatási rendszerek

Az anyagmozgató rendszerek elemei

Az anyagáramlás és az anyagmozgató rendszerek jellemzői

Az anyagáramlás jellemzői

Az anyagmozgató rendszerek jellemzői

Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik

Állványkiszolgáló gépek és alkalmazásuk feltételei

Rakományrögzítő és csomagológépek

Rakományrögzítő eszközök

Csomagológépek

Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás

Mérőeszközök

Mérőeszközökkel szemben támasztott követelmények

Hitelesítés és karbantartás

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×