Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Alak- és helyzetellenőrzés I.

A tanuló a termékek geometriai követelményeivel (GPS – Geometrical Product Specifications) kapcsolatos legalapvetőbb ismeretekről kap áttekintést. Tanulhat a GPS-szabványrendszerről, a lokális, globális és a rangsor szerinti méretekről, valamint a különböző módosítószimbólumokról. A tananyag foglalkozik a méret-, alak- és helyzettűrések rajzon történő jelölésével és ellenőrzésével, az alak- és helyzetvizsgálattal, 14 tűrésfajtával, illetve a síkfelületek és szögek ellenőrzésével. Bemutatásra kerül az alakellenőrzés alakmérő készülékeken, a menet és a kúpellenőrzés is.

Tananyagegységek

Termékek geometriai követelményei (GPS)

Alak- és helyzetvizsgálat

Alak- és helyzettűrések

Sík felületek és szögek ellenőrzése

Köralak-, egytengelyűség- és radikális ütés ellenőrzése

Menetellenőrzés

Kúpellenőrzés

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×