Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Elektronikus áramkörök

A tananyag első része az optoelektronikai alkatrészek és műveleti erősítők felépítését és működését, valamint a digitális vezérléstechnikában alkalmazott logikai műveleteket és alkatrészeket mutatja be. Ezt követően megismerteti a teljesítményelektronika alapfogalmait és területeit. Részletesen tárgyalja az egyenirányító áramkörök működését és sorra veszi a legfontosabb teljesítményelektronikai alkatrészeket mint a tirisztor, GTO tirisztor, triak, diak és az IGBT.

Tananyagegységek

  1. Optoelektronika

Modul célja: Az első fejezetben a tanuló az optoelektronikáról tanulhat, ahol megismerheti az optoelektronikai alkatrészeit. Külön foglalkozik a fejezet az adókkal, vevőkkel (detektorok) és folyadékkristályos kijelzőkkel (LCD).

  1. Műveleti erősítő

Modul célja: A következő fejezetben a tanuló megismerkedhet a műveleti erősítő alkalmazásával, felépítésével, módjaival, csatlakozóival, jellemzőivel és számos fontos alapinformációval, hogy tökéletesítse tudását. Az anyagban továbbá olvashat a tanuló az analóg kapcsolások műveleti erősítőkkel részletesen példákkal prezentálva. Továbbá így láthatja a tanuló a műveleti erősítős digitális áramköröknél is.

  1. Digitális technika

Modul célja: Ebben a fejezetben a digitális vezérléstechnikában alkalmazott logikai műveletek elsajátítása a cél. Továbbá bemutatja ez a fejezet a digitális vezérléstechnikában használt alkatrészeket részletesen (flip-flop, AD/DA átalakítók).

  1. Teljesítményelektronika

Modul célja: Ennek a fejezetnek a célja, hogy a tanuló láthassa az egyenirányító, Inverter, DC-CD átalakító és AC-DC átalakító működési elvét és felhasználási területeit.

  1. Egyenirányító áramkörök

Modul célja: Ebben a fejezetben részletesen olvashat a tanuló az egyenirányító áramkörök működéséről. A tananyag jól bemutatja a nem vezérelt egyfázisú egyenirányító áramköröket és a nem vezérelt háromfázisú egyenirányító áramköröket. Illetve a tananyagban lehet olvasni a szabályozott hálózati tápegységekről és a feszültségszabályozókról.

  1. Teljesítményelektronikai alkatrészek

Modul célja: Az utolsó fejezetben a tanuló megszerezheti a tudását részletesen az egyenirányító áramkörök működéséről és sorra veheti a legfontosabb teljesítményelektronikai alkatrészeket, mint a tirisztor, GTO tirisztor, triak, diak és az IGBT.

  1. Ismétlés, elmélyítés, alkalmazás

Modul célja: Ebben a részben a tanuló önellenőrzést végezhet, elmélyítheti a megszerzett tudását, és alkalmazhatja ismereteit.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×