Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Kötőgépelemek I.

A gépek – végső rendeltetésüktől függetlenül – tartalmazhatnak olyan kisebb szerkezeti egységeket, amelyek azonos funkciót látnak el. Ezeket gépelemeknek nevezzük. A tananyag célja bemutatni a gépelemek egy típusát, a kötéssel létrehozott gépelemeket, más néven a kötőgépelemeket. A kötőgépelemeken belül a tanuló képet kaphat a kötés fogalmáról, a kötéstípusokról, illetve részletesen megismerheti a csavarkötéseket, valamint az anyag végén a tartó-szorítókötésekről is informálódhat.

Tananyagegységek

  1. A kötésekről általában

Modul célja: Ez a rész általánosságban mutatja be a kötéseket, azok típusai és működési elve szerint. A megfelelő kötés kiválasztása ugyanis többféle szempont szerint történhet, amihez elengedhetetlen átlátni ezeket a tulajdonságokat.

  1. Csavarkötések

Modul célja: A tananyag nagyobbik része az egyik leghétköznapibb kötéssel, az oldható kötések típusába tartozó, alakzáró működési elven alapuló csavarkötéssel foglalkozik.

  1. Tartó-szorítókötések

A csavarkötések mellett a szintén az oldható kötések típusába tartozó, de az erőzáró működési elven alapuló tartó-szorítókötésekkel is megismerkedhet a tanuló.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×