Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Közlekedési földrajz III. – Vasúti közlekedés

A tanuló megismerheti a vasúti pálya korszerűségi szintjét, a vasúti biztosítóberendezés funkcióját, valamint a magyarországi utas- és áruforgalom nagyságát. Bemutatásra kerül a magyarországi vasúthálózat története és jellemzői, emellett a tanuló képet kap a főbb vasútvonalakról és a vasúti határátkelőhelyekről. Ismertetésre kerülnek a Magyarországon áthaladó, nemzetközi összeköttetést biztosító vasúti útvonalak. Végezetül, a logisztikai szolgáltatóközpontok kialakításával, feladataival, valamint az ott használatos rakodóeszközök és csomagológépek használata is elsajátításra kerül.

Tananyagegységek

Magyarország vasúti hálózata

A vasúti pálya korszerűsége

A vasúti biztosítóberendezések

Az utas- és az áruforgalom nagysága

A magyar vasúti hálózat jellemzői

Vasúti nyomtávolság

A villamos vontatás jellemzője

Magyarország vasúti hálózatának felépítése

Főbb vasútvonalak Magyarországon

Vasúti határátkelőhelyek

Nemzetközi vasúti összeköttetések

A közúti és vasúti csomópontokban található áruforgalmi és logisztikai szolgáltató központok infrastruktúrája

Logisztikai szolgáltató központok építészeti kialakítása

Rakodó eszközök

Csomagoló eszközök

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×