Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Közlekedési földrajz IV. – Vízi közlekedés

A tananyag ismerteti a vízi közlekedés rövid történetét, a belvizek osztályozását, valamint Magyarország belvízi hálózatát és nemzetközi hajók fogadására alkalmas kikötőit. Bemutatásra kerül a fontos, áruforgalmi és logisztikai szolgáltatóközpontként funkcionáló magyarországi kikötők jellemzői és felszereltsége. A tananyag megismerkedik Európa belvízi hálózatát és hajózható csatornával, az Európát határoló tengerekkel, valamint a Magyarország szempontjából fontosabb tengeri kikötőkkel és kompjáratokkal. Végezetül bemutatásra kerül, hogy milyen logisztikai feladatokat kell ellátniuk a tengeri kikötőknek, és ezekhez milyen felszereltséggel kell rendelkezniük.

Tananyagegységek

Magyarország belvízi hálózata, nemzetközi hajók fogadására alkalmas kikötők

Magyarország belvízi hálózata

Nemzetközi hajók fogadására alkalmas kikötők Magyarországon

Főbb belvízi kikötők, mint az áruforgalmi és logisztikai szolgáltató központok infrastruktúrája

Európa belvízi hálózata, hajózható csatornái

Hajózható csatornák Európában

Európát határoló tengerek és Magyarország szempontjából jelentős tengeri kikötők és kompjáratok

Európát határoló tengerek

La Manche-csatorna

Az Atlanti-óceán

Földközi-tenger

Adriai-tenger

Fekete-tenger

Magyarország szempontjából jelentős tengeri kikötők

Európai kompjáratok

A tengeri kikötők infrastruktúrája, áruforgalmi és logisztikai szolgáltatásaik

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×