Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Közúti szabályozás

A tananyag ismerteti azokat a szabályokat, amelyek az áruk magyarországi közutakon való továbbítására vonatkoznak. Bemutatásra kerülnek a közúti árutovábbítást szabályozó nemzetközi egyezmények. Ismertetésre kerülnek a belföldi és a nemzetközi árutovábbításban használt közúti fuvarozási engedélyek. Végezetül, a közúti fuvarozás szerződésének a megkötése, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok és a CMR-fuvarlevél alkalmazásával is megismerkedik a tanuló

Tananyagegységek

A közúti árufuvarozás belföldi szabályozása

Modul célja: A tananyagrészből megtudható, milyen szabályokat kell betartani a különböző áruk magyar közutakon való továbbításakor. Kiderül, pontosan milyen előírások szerint valósul meg a belföldi fuvarozás, és ezek milyen viszonyban vannak a nemzetközi jogszabályokkal. A tananyagrészt a különböző felelősségi körök bemutatása zárja.

A közúti árufuvarozás nemzetközi szabályozása

Modul célja: A tananyagrész bemutatja, hogy milyen nemzetközi egyezmények szabályozzák az áruk közúton történő továbbítását Európában. Szó lesz a különböző országok közti fuvarozások alapját képező CMR-egyezményről, majd kiderül, milyen szabályokat kell betartani a veszélyes, illetve a gyorsan romló áruk szállításakor. A tananyagrészt a gépkocsivezető munkaidejét meghatározó AETR-egyezmény és az “561-es rendelet” bemutatása zárja.

A közúti fuvarozási engedélyek

Modul célja: A tananyagrészből megismerhetők azok a magyarországi és nemzetközi engedélyek, amelyek azt biztosítják, hogy az áruk közutakon való továbbítása a lehető legbiztonságosabb keretek között valósulhasson meg. Szó lesz arról, milyen esetekben kell közúti fuvarozási engedélyt és útvonalengedélyt igényelni, valamint kiderül az is, mire jogosítja fel a fuvarozókat a CEMT engedély kiváltása.

A közúti fuvarozási szerződés

Modul célja: Ebben a részben a közúti fuvarozási szerződések megkötésének menete követhető végig. A szerződés fogalmának ismertetésétől kezdve lépésről lépésre ismerhető meg, mi mindenre kell ügyelni a szerződések megkötésekor. A tananyagrész végén szó lesz arról is, hogy milyen lehetőségek vannak a szerződések utólagos módosítására.

A közúti fuvarokmányok

Modul célja: Ebben a tananyagrészben először a CMR-fuvarlevél használata ismerhető meg, és lehetőség nyílik a fuvarlevél kitöltésének gyakorlati kipróbálására. Ezt követően a gyűjtőforgalomban használt okmányok bemutatása történik meg.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×