Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Külkereskedelmi szerződés II. – A Bécsi Vételi Egyezmény és a nemzetközi adásvételi szerződés részei

Megismerheti a tanuló, hogy a Bécsi Vételi Egyezmény értelmében milyen tartalmi megkötések vonatkoznak egy nemzetközi adásvételi szerződésre, azaz melyek azok a pontok, amelyeket a szerződő feleknek világosan rögzíteniük kell a nemzetközi kereskedelmi szerződésekben. Áttekintést kap a tanuló, hogy milyen kötelezettségei és jogai vannak az eladónak vagy exportőrnek és a vevőnek vagy importőrnek az egyezmény szerint; mi minősül a külkereskedelmi szerződés megszegésének; milyen gyakori hibák, hiányosságok vezethetnek szerződésszegéshez.

Tananyagegységek

A külkereskedelmi adásvételi szerződés feltételei, kritikus pontjai, megkötésének formái, Bécsi Vételi Egyezmény

Eladói, exportőri kötelezettségek

Vevői, importőri kötelezettségek

A szerződő felek közös kötelezettségei

Szerződésszegés

A nemzetközi adásvételi ügylet kritikus pontjai

A nemzetközi adásvételi szerződés főbb tartalmi elemei

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×