Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Külkereskedelmi ügyletek kockázatai

A tananyagban a külkereskedelmi ügyletek kockázatait és csoportosítási lehetőségeit ismerheti meg a tanuló. A kockázat kifejezés értelmezése után fókuszba kerülnek a kezelési, mérési és kimeneti vizsgálati módszerek. Ezután a különböző csoportokba osztott kockázatok kezelési sajátosságaival ismerkedhet meg. Ezek alapján betekintést nyerhet a kockázati mátrix használatába; a két-, illetve háromkimenetelű kockázatok jellemzőibe; a kockázatcsökkentési lehetőségekbe; a kockázatkezelési módszerekbe (pl. a kockázat tudatos elvállalása; az ügylettől való elállás még a létrehozásnál; az áthárítás; az önbiztosítás; a kockázatporlasztás; a kompenzálás); az ország-, a partner-, az ár-, az árfolyam-, az áru- és a fuvarozási kockázat jellemzőibe.

Tananyagegységek

Kockázatok kimenetele

Kétkimenetelű, avagy tiszta kockázatok

Háromkimenetelő, avagy spekulatív kockázatok

A kockázat felmérése, értékelése

A kockázat csökkentése

A kockázat kezelésének módszerei

Kockázatok a külkereskedelmi ügyletekben

Országkockázatok

Partnerkockázatok

Árkockázat

Árfolyamkockázat

Árukockázat

Fuvarozási kockázat

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×