Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Külkereskedelmi ügyletek

A tananyag által megismeri a tanuló a kereskedelempolitika alapvető feladatait, irányzatait és eszközeit. Bemutatásra kerül a külkereskedelmi ügyletek fajtái és jellemzői, illetve betekintést nyernek az Európai Unióba történő behozatali eljárás folyamatába, megismerik a vonatkozó vámeljárásokat, valamint az ehhez kapcsolódó alapfogalmakat.

Tananyagegységek

A Kereskedelempolitika feladata, irányzatai és eszközei

Modul célja: A tanuló megismerje a kereskedelempolitika alapvető feladatait, irányzatait és eszközeit.

Külkereskedelmi ügyletek

Modul célja: A rész célja, hogy bemutassa a külkereskedelmi ügyletek fajtáit és jellemzőit. Ennek keretében a tanuló megismerheti az egyszerű-, a különleges-, a vállalkozási- és a lízingügyleteket.

Külkereskedelmi szerződések

Modul célja: A szállítmányozók azáltal vesznek részt a külkereskedelmi folyamatok lebonyolításában, hogy szolgáltatásokat kínálnak és nyújtanak a külkereskedelem főszereplőinek, vagyis az eladóknak és a vevőknek. Az évszázadok során világszerte kialakultak a külkereskedelmi ügyletek lebonyolítására vonatkozó szabványok, ebben a részben a tanuló ezekkel ismerkedhet meg.

Áru exportálása az európai unióból

Modul célja: Ebben részben a tanuló betekintést nyerhet az Európai Unióból történő kiviteli eljárás folyamatába, valamint megismerheti az ehhez kapcsolódó alapfogalmakat

  1. Áru importálása az európai unióba

Modul célja: Ebben részben a tanuló betekintést nyerhet az Európai Unióba történő behozatali eljárás folyamatába, megismerheti a vonatkozó vámeljárásokat, valamint az ehhez kapcsolódó alapfogalmakat.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×