Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Magyarország üzleti geopolitikai helyzete, nemzetközi kitekintés II.

A tananyag Magyarország külgazdasági stratégiájáról, vagyis a 2019-es Nemzeti Exportstratégiáról szól, amely rövid és középtávra fókuszál, egészen 2030-ig. Célja a hazai vállalkozások exportban való részesedésének növelése. Először tehát a stratégia kerül bemutatásra a konkrét célkitűzések és a kapcsolódó célintézkedések mentén. Ezután azokról a területekről, ágazatokról és piacokról olvashat a tanuló, amelyeknél lehetőség nyílik az export bővítésére. Ezeken a témákon keresztül megismerheti a tanuló a magyar gazdaság sajátosságait; a hazai kis- és középvállalkozások exporton belüli részarányának emeléséhez kötődő célkitűzéseket; a célkitűzések elérése érdekében tervezett állami támogató intézkedéseket; a stratégia elsődleges fókuszágazatait; a figyelemre méltó célpiacokat; illetve az ágazatok és a piacok együttes vizsgálatának eredményeit.

Tananyagegységek

Magyarország üzleti geopolitikai helyzete, nemzetközi kitekintés II.

Magyarország külgazdasági stratégiája

A Nemzeti Exportstratégia célkitűzései

A külgazdasági stratégia ágazati fókuszai

A külgazdasági stratégia célpiaci fókuszai

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×