Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Marketing alapok

A tananyag megismerteti a tanulókat a marketing fogalmával, és azzal, hogy a marketing milyen szerepet játszik a cégek, vállalatok életében. Bemutatásra kerül a marketing kialakulása és főbb fejlődési szakasza, a modern marketing fogalma, valamint a piacorientált vállalatvezetés sajátosságai. Részletesen a tanuló elé tárulnak a termékpolitika, az árpolitika, az értékesítési politika és a marketingkommunikáció jellemzői, valamint a termék és a szolgáltatás közötti különbségek. A tananyag érinti a marketingmix elemeit.

Tananyagegységek

A marketing fogalma

A marketing kialakulása, története, fejlődési szakaszai

A marketing fejlődési szakaszai

A marketing újkori története Magyarországon

A marketing alkalmazási területei

A marketing jellemző tendenciái napjainkban

A marketing-mix elemei

A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban

Marketing-mix specifikumok / A szolgáltatások 7P-jének tartalma

A marketing sajátosságai a kereskedelemben

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×