Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Marketing menedzsment II.

A tananyagban a tanuló megismerheti, hogy melyek a piackutatás, a marketingkutatás lehetséges területei, és azok hogyan terjednek ki a marketingmix, azaz a 4P minden elemére. Olvashat a kutatási folyamat elemeiről, a legfontosabb lépésekről, a kutatási formákról, az egyes adattípusokról, valamint a felhasználható módszerekről is. Ezen kívül megismerhetők a szekunder és a primer kutatás; a kvalitatív (minőségi) és a kvantitatív (mennyiségi) kutatási adatok közötti különbségek; a szekunder adatok megszerzésének módozatai; valamint a primer kutatási típusokhoz tartozó módszerek.

Tananyagegységek

A piackutatás lehetséges területei

A kutatási folyamat

Szekunder és primer kutatás

A kvalitatív kutatás fő formái: mélyinterjú és fókuszcsoport

A kvantitatív kutatás leggyakoribb formája: a kérdőívezés

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×