Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Önismereti készségek fejlesztése II.

A tanuló tovább bővítheti az önismerettel kapcsolatos ismereteit két új fogalom az énidentitás és az önmeghatározás bemutatásával. A tanuló megismerheti az önszabályozás fogalmát és előnyeit, majd a hatékony önszabályozást segítő módszereket próbálhat ki. A tanuló a Maslow-féle modell felelevenítése után részletesen ismerheti meg a McClelland- és a Herzberg-féle motivációs modelleket. A tanuló egyéni és csoportos feladatok segítségével mélyítheti el a tananyagban tanultakat, illetve fejlesztheti tovább az önismeretét.

Tananyagegységek

Az énidentitás és az önmeghatározás

Az önszabályozás

A motiváció

Önismeret a gyakorlatban

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×