Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Prezentációs és kommunikációs készségek fejlesztése II.

A kommunikációs alapismeretek átismétlése, kommunikációs hibák és a kommunikáció alappillérei, az aktív figyelem fogalma, a non-verbális jelzések tudatos használata, a visszajelzés fontossága. A vitakultúra fogalma és hét szintje, a kritikus vita fogalma, a véletlen és szándékos érvelési hibák megismerése. A retorika fogalma és a történeti háttere, a beszéd felépítésének lépései. A hatásos prezentáció felépítésének elemei (köszöntés, csali, kulcsüzenetek, következtetés), valamint az ábrák és a szöveg optimális arányának megtervezése. A tervezés fontossága, az időbeosztás és a priorizálás elsajátítása, sürgős-fontos mátrix készítése, az induktív és a deduktív érvelés felépítése, forgatókönyv készítés, az előadó szerepének megértése. A különféle időtartamú prezentációk megismerése, a pitch jellemzői, a gyakorlás fontossága, helyszínbejárás és technikai tesztelés, felkészülés váratlan helyzetekre, moderációs technikák elsajátítása.

Tananyagegységek

Kommunikációs ismeretek

Vitakultúra

Retorikai ismeretek

A prezentáció célja és hatása

A prezentáció tervezése és összeállítása

A prezentáció gyakorlása és előadása

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×