Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Projektszervezés és -menedzsment 1.

A tananyag célja, a projekt definíciójának és négy fő fázisának megismerése. A tanuló megtanulja, hogyan épül fel a projekt, megismeri a tervezési folyamat lépéseit, a projektfeladat jellemzőit, illetve a költségkeret és a határidő fontosságát. A tananyag bemutatja a menedzsment és a menedzser fogalmának a különbségét, megismerteti a projektmenedzsment definícióját.

Tananyagegységek

Projekt

A Modul célja: a projekt definíciójának megismerése. Hogyan épül fel egy projekt? A tervezési folyamat lépései. A projektfeladat jellemzői (egyszeri, újszerű, összetett, megvalósítható, fix költségvetése és határideje van). A költségkeret és a határidő fontossága. A különböző projektcélok megkülönböztetése. A projekt terjedelmének dimenziói. 

Menedzsment

A Modul célja: a menedzsment és a menedzser fogalmának megkülönböztetése. Mi a szerepe a menedzsmentnek a szervezet életében? A menedzsment négy fő feladata: tervezés, szervezés, irányítás, vezetés. A menedzser három szerepköre: interperszonális-, információs-, döntési szerepkör.

Projektmenedzsment

A Modul célja: a projektmenedzsment definíciójának megismerése. A projektmenedzsment folyamatának szakaszai: kezdeményezés, tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, lezárás. Ki az a projektmenedzser, és milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie? A projektmenedzseri képességek fejlesztése. A projektvezető és a projektmenedzser közti különbség. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×