Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Raktárak helye, szerepe

A tananyagban megismerkedünk a raktárak fogalmával és azok különféle felosztásával, emellett betekintést ad a különféle tárolási típusok jellemzőibe is. A modulokban a tanulóval megismerteti a nemzetgazdaság fogalmát, a termelési tényezőket, valamint a magyar nemzetgazdaság jellemzőit is. Bemutatásra kerülnek a raktárak különféle szempontok szerinti csoportosítása. Megismerkedünk az ellátási lánc fogalmával, azok jellemzőivel, valamint a raktárakkal szembeni elvárások és követelmények sokaságával is. Szó lesz a raktárak funkcionális csoportosításáról, a kihelyezett raktárakról, valamint a központosított és a nem központosított raktárak jellemzőiről is.

Tananyagegységek

A nemzetgazdaság fogalma

A nemzetgazdaság szereplői

A termelési tényezők

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete

A magyar nemzetgazdaság

A raktár fogalma típusai

A raktár fogalma

A raktárak típusai

Típusok feladat szerint

Típusok termelési fázis szerint

Típusok szállítási mód szerint

Talajon történő tárolás (állvány nélküli statikus tárolás)

Statikus, állványos tárolás

Dinamikus, állványos tárolás

Raktárak nemzetgazdasági ágak szerinti csoportosítása

Ipari raktárak

Mezőgazdasági raktárak

Kereskedelmi raktárak

Közlekedési raktárak

Raktárak csoportosítása építészeti jellemzők és tulajdonviszonyok szerint

A raktárak csoportosítása építészeti jellemzők szerint

A raktárak csoportosítása tulajdonviszonyok alapján

Raktárak csoportosítása a tárolt áru jellege szerint

Az ellátási lánc fogalma, területi jellemzői, elemei

Az ellátási lánc jellemzői

Az ellátási lánc elemei

A raktározás helye az ellátási láncban

A raktári szolgáltatások szerepe az ellátási láncban

A raktárakkal szembeni elvárások, követelmények

Építési jellemzők, amelyeket figyelembe kell venni

A tároláshoz szükséges optimális hőmérséklet és páratartalom

A raktár biztonságával kapcsolatos követelmények

Tűzrendészeti-, munka- és balesetvédelmi előírások követelményei

A raktárak funkcionális és térbeli elhelyezkedése

A raktárak funkcionális csoportosítása

A raktárak térbeli elhelyezkedése

Kihelyezett raktárak elhelyezkedése, feladatai

Kihelyezett elosztó raktár

Kihelyezett ellátó-raktár (konszolidációs raktár)

A kihelyezett ellátó-elosztó raktárak

Centralizált és decentralizált raktárak jellemzői a beszerzésben és az értékesítésben

A központosított (centralizált) raktár

A decentralizált (nem központosított) raktár

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×