Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Raktározási folyamatok

Ez a modul a raktározás jelentőségét és a raktározási folyamatok részegységeit ismerteti. Bemutatásra kerülnek az áruátvétel fogalma, típusai, eszközei és lebonyolítása, valamint az áruátvétel bizonylatai. A tanulóval megismerteti a komissiózás előkészítését, a komissiózási stratégiákat, a komissiózóeszközöket, a komissiózási rendszerek csoportosítását, valamint a bizonylat nélküli komissiózást. Megismerteti a készlet és a készletmozgás fogalmát, a készletet emelő, illetve csökkentő eseményeket, valamint a készletnyilvántartás és az árukiadás bizonylatait. Betekintést nyerünk a leltározás előkészületeibe, típusaiba, a leltáreredmény fajtáiba, illetve szó esik a leltári dokumentumokról, a leltár utáni teendőről, valamint foglalkozik a felelősség kérdésével is. Megismerteti a leértékelés fogalmát, eszközeit, okait, szabályait és okmányait, illetve szó lesz a selejtezésről, milyen szabályokat kell követni a selejtezés során, mikor kerülhet rá sor, hogyan zajlik a folyamat, és milyen dokumentumok szükségesek hozzá.

Tananyagegységek

Bevezetés

Az áruátvétel

Az áruátvétel fogalma

Az áruátvétel fajtái

Az áruátvételnél használt eszközök

Az áruátvétel lebonyolítása

Az áruátvétel bizonylatai

A betárolás műveletei

Az áru helyének kijelölése

Az áru tárolóhelyre szállítása

A komissiózás

A komissiózás előkészítése

Komissiózási stratégiák

Komissiózó eszközök

Komissiózási rendszerek csoportosítása

Bizonylat nélküli komissiózás

Az expediálás

A kiszállítás előkészítése

Járműrakodás

A készletmozgás, készletnyilvántartás bizonylatai

Készletet emelő események

Készletet csökkentő események

Készletnyilvántartás bizonylatai

Az áru kiadásának típusai, műveletei, bizonylatai

Leltározás

A leltározás fogalma

A leltározás előkészületei

A leltározás típusai

A leltáreredmény megállapítása

Milyen a jó leltáreredmény?

Leltári dokumentumok

Leltár utáni teendők

A raktári dolgozók leltári felelőssége

A leértékelés fogalma, okai, okmányai

A leértékelés fogalma

A leértékelés okai

A leértékelés okmányai

A selejtezés fogalma feladatai, okmányai

A selejtezés fogalma

A selejtezés feladatai, folyamata

A selejtezés dokumentumai

Raktári folyamatok számítógépes támogatása

 A kezdetek

Az egyes részfolyamatok számítástechnikai támogatása

A teljes raktározási folyamat számítógépes támogatása

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×