Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Speciális kötések ismerete és készítése

A tananyag a szegecskötések fogalmával, alkalmazási területeivel, a szegecselési technológiával, azok előnyeivel, hátrányaival foglalkozik. Ismerteti a szegecselés egyik rokon eljárástípusát, a klincselést. Bemutatja annak alkalmazását, előnyeit, hátrányait és jellemző szerszámtípusait. A tanuló megismerkedik különböző ragasztóanyagokkal és azok járműgyártásban való felhasználásával. Bemutatásra kerül a korcolás technikája, egy lemezhajlításon alapuló kötési eljárás. A tananyag a népszerűbb kompozit anyagokat mutatja be, kitérve legfontosabb típusaik és jellemzőik ismertetésére. Végezetül a munkavédelem törvénykezési, szervezési és intézményi előírások által összeállt rendszere kerül ismertetésre.

Tananyagegységek

Szegecselt kötések

Szegecsfajták

Szegecselési eljárások

Szegecseléshez hasonló eljárások

Klincs kötés

Ragasztás

A ragasztott kötések alapjai

Ragasztóanyag fajták, ragasztóanyag kiválasztása

Felületek előkészítése

Korckötés (hajtogatás)

A korckötés fogalma, jellemzői és technológiái

A szálerősítéses kötés technológiai fogalma

Szálerősítésű rendszerek előállítása

Polimer és műanyag mátrixú kompozitok felhasználása karosszéria elemként

Szénszálas karosszériák a tömeggyártásban

A speciális kötések munka- és környezetvédelmi előírásai

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×