Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Szállítmánybiztosítás

Bemutatásra kerül, hogy miért érdemes szállítmánybiztosítást kötni az árutovábbítás megszervezésekor. A tanulók megismerik a kockázatok, valamint a biztosítható károk típusait, illetve a különös kár és a közös hajókár fogalmát. Megismerkednek az Institute Cargo Clauses által meghatározott fedezeti formákkal és árutípusokkal. A szállítmánybiztosi szerződés megkötésének és a kártérítési eljárás egyes lépései bemutatásra kerülnek.

Tananyagegységek

Biztosítási kockázatok

Különös kár

Közös hajókár

Fedezeti formák

“A” fedezeti forma

“B” fedezeti forma

“C” fedezeti forma

Kiegészítő biztosítások

Szállítmánybiztosítási szerződés

A szállítmánybiztosítási szerződési formák

A szállítmánybiztosítási szerződés bizonylatai

A biztosítási összeg és a biztosítási díj

Kártérítési eljárás folyamata

Hogyan dolgoz fel a szállítmányozó egy káreseményt?

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×