Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Tananyagok, segédletek

Tartalomjegyzék

Közlekedés és szállítmányozás

Digitális tananyag

Közlekedési földrajz I. – Szállítmányozási és közlekedési földrajz

A tanuló megismerkedhet Magyarország főbb közlekedésföldrajzi jellemzőivel, továbbá közúti és vasúti hálózatának, valamint vízi és légi közlekedésének jellegzetességeivel. Bemutatja az Európai Unió által kijelölt tíz TEN-folyosót, a hálózat felépítését, valamint az EU-tagországokon kívüli fejlesztés irányait.

Tovább »
Digitális tananyag

Külkereskedelmi szokványok

A tanuló megismerkedhet különböző klauzulák fogalmával, csoportosításával, valamint képet kaphat arról, hogy a gyakorlatban hogyan használják a különféle szokványokat.

Tovább »
Digitális tananyag

Külkereskedelmi ügyletek

A tananyag által megismeri a tanuló a kereskedelempolitika alapvető feladatait, irányzatait és eszközeit. Bemutatásra kerül a külkereskedelmi ügyletek fajtái és jellemzői, illetve betekintést nyernek az Európai Unióba történő behozatali eljárás folyamatába, megismerik a vonatkozó vámeljárásokat, valamint az ehhez kapcsolódó alapfogalmakat.

Tovább »
Digitális tananyag

Nemzetközi pénzügyek

A tanuló megismeri a különböző fizetési eszközöket, fizetési módokat és ezek feltételeit, folyamatát. Betekintést nyernek a magyarországi bankrendszerbe, és képet kapnak arról, hogy mi a bankok szerepe a nemzetközi pénzügyi folyamatokban.

Tovább »
Digitális tananyag

Vámismeretek

A tananyagban a tanuló megismerkedik a vámjog fontos alapfogalmaival, az export és import menetével, illetve azokkal a dokumentumokkal, amelyeket a vámkezelés során előforduló különböző helyzetekben szükséges alkalmazni.

Tovább »

Gépészet

Digitális tananyag

Fémek és ötvözeteik I. – A fémek szerkezete

A tananyag célja bemutatja a fémes szerkezeti anyagokat és azok tulajdonságait. Bővebb szó esik a fémes kötésekről, a fémek kinyeréséről, szerkezeti sajátosságairól, mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságairól.

Tovább »
Digitális tananyag

Fémek és ötvözeteik IV. – Acélok és alkalmazásuk

A tananyag célja, hogy a tanuló mélyebb ismereteket szerezzen az acélok típusairól, illetve azok csoportosítási szempontjairól. Kiemelt szerepet kap az acélfajták rövid jellel, illetve számjellel történő jelölése, és ezek szabályai.

Tovább »
Digitális tananyag

Fémek és ötvözeteik V. – Színesfémek és ötvözeteik

A vasalapú szerkezeti anyagok, a vasfémek (amelyeket feketefémeknek is neveznek) a vas kémiai elemből származnak. Az összes többi fém a nemvasfémek, vagy ismertebb nevükön a színesfémek csoportjába tartozik. Ebben az anyagban a tanuló részletesen megismerheti a legfontosabb színesfémeket: az alumíniumot és a rezet, valamint ezek ötvözeteit. Emellett összefoglalóan tanulhat olyan további fontos színesfémekről, mint a titán, a magnézium, az ólom, az ón és a cink.

Tovább »
Digitális tananyag

Fémek és ötvözeteik VI. – Porkohászat és szinterezés

A tananyag célja, hogy bemutassa a porkohászatot azáltal, hogy átfogó ismereteket nyújt a fémporok előállítási technológiáiról és a szinterezésről. Ismerteti a porkohászatban rejlő előnyöket és hátrányokat. Betekintést nyújt a szinterezett munkadarabok utókezelésébe, és megismertet különféle szinterezett szerkezeti anyagokkal.

Tovább »
Digitális tananyag

Fémek és ötvözeteik VII. – Korrózió és korrózióvédelem

A tananyag átfogó ismeretet ad a korrózió fogalmáról, megjelenési formáiról és a korrózió során lezajló kémiai és elektrokémiai folyamatokról. A korrózió bemutatása mellett részletesen szól a korrózió megelőzéséről, az aktív és passzív korrózióvédelemről is.

Tovább »
Digitális tananyag

Hajtások

A tananyag célja, hogy bemutassa a hajtások főbb fajtáit, például a szíjhajtást, a fogaskerékhajtást, a csigahajtást és a lánchajtást. Ezenkívül a tananyag ismereteket közöl a hajtóművekről, azok főbb fajtáiról, működéséről.

Tovább »
Digitális tananyag

Kötőgépelemek I.

A gépek – végső rendeltetésüktől függetlenül – tartalmazhatnak olyan kisebb szerkezeti egységeket, amelyek azonos funkciót látnak el. Ezeket gépelemeknek nevezzük. A tananyag célja bemutatni a gépelemek egy típusát, a kötéssel létrehozott gépelemeket, más néven a kötőgépelemeket. A kötőgépelemeken belül a tanuló képet kaphat a kötés fogalmáról, a kötéstípusokról, illetve részletesen megismerheti a csavarkötéseket, valamint az anyag végén a tartó-szorítókötésekről is informálódhat.

Tovább »
Digitális tananyag

Kötőgépelemek II.

A gépelemek részei sokszor kötések segítségével kapcsolódnak egymáshoz. Ezeket a típusú gépelemeket kötőgépelemeknek nevezik. Ebben a részben a kötőgépelemek működését, és a működéshez szükséges alapvető jelöléseket, egyenleteket, számításokat ismerheti meg a tanuló. Ez a témakör bemutatja a csavarkötések, a tengelykötések és -biztosítások, a szegkötések és csapszegkötések, valamint a szegecskötések működését és méretezését.

Tovább »
Digitális tananyag

Nemfémes szerkezeti anyagok I. – Műanyagok

A tanuló megismeri a műanyagok tulajdonságait, osztályozását és az előállításának módjait. A tanegység bemutatja a technikai szempontból lényeges műanyagokat, valamint a szerkezeti ragasztóanyagokat, és tárgyalja a műanyagok alakíthatóságát is.

Tovább »
Digitális tananyag

Nemfémes szerkezeti anyagok II. – Kerámiák, kompozitok

A tananyag célja, hogy megismertesse a tanulóval a nagy szilárdságú nemfémes szerkezeti anyagok csoportjába tartozó kerámiákat és kompozitokat. Mivel mindkét anyagtípus dinamikus fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtizedekben, a tananyag fő hangsúlya a kerámiákon belül azok ipari felhasználására, a kompozitok esetében pedig a legújabb és leggyakoribb anyagtársításokra helyeződik.

Tovább »
Digitális tananyag

Nemfémes szerkezeti anyagok III. – Segédanyagok

A gyártás során felhasználásra kerülő, de a késztermékben már nem fellelhető segédanyagok, mint a csiszoló- és polírozóanyagok, a kenőanyagok, az edzőközeg, a vágó- és hűtő-kenő olajok típusainak, használatának és alkalmazási területeinek bemutatása.

Tovább »
Digitális tananyag

Rugók, lengéscsillapítók

A rugók és a lengéscsillapítók a gépelemek fontos típusai. A rugók többek között a lökések és rezgések csillapításában, a gépelemek egymáshoz szorításában, a mechanikus energia tárolásában és a gépelemek egymáshoz szorításában játszanak jelentős szerepet. A lengéscsillapítók a mozgási energia hőenergiává alakításával működnek, segítségükkel például a gépjármű-karosszéria és a kerekek lengései gyorsabban csillapodnak. Ebben a tanegységben ennek a két gépelemnek a fogalmával, funkciójával és fajtáival ismerkedhetnek meg a tanulók.

Tovább »
Digitális tananyag

Tengelyek és csapágyak

A tananyag célja, hogy bemutassa a tengely és csapágy gépelemek típusait, működését, a rájuk ható erőket. A tananyagegység lényegi információt tartalmaz a tengelyek és csapágyak felhasználási területeiről, miközben felsorakoztatja az adott gépelem működésének előnyeit és hátrányait.

Tovább »
Digitális tananyag

Tengelykapcsolók és fékek

A tengelykapcsolók és a fékek a gépelemek fontos típusai. A tengelykapcsolók az erőátviteli tengelyek közötti energiaátvitelre szolgálnak, míg a fékek a mozgó tömegek sebességének csökkentésére, a tömegek álló helyzetben való rögzítésére. A tanegység célja, hogy megismertesse a tanulókat a tengelykapcsolók és a fékek különböző fajtáival, típusaival és bemutassa ezek működését.

Tovább »

Elektronika és elektrotechnika

Digitális tananyag

Analóg elektronika

A tananyag megismerteti a tanulót az analóg elektronika alapfogalmaival. Bemutatja a digitális és analóg mérőműszerek egyes fajtáit, ezek működését. Szerepelnek benne a mérőhidakkal, mérőváltókkal, fogyasztásmérőkkel kapcsolatos ismeretek. Részletezi az oszcilloszkópok működését, kezelését.

Tovább »
Digitális tananyag

Elektronikus áramkörök

A tananyag első része az optoelektronikai alkatrészek és műveleti erősítők felépítését és működését, valamint a digitális vezérléstechnikában alkalmazott logikai műveleteket és alkatrészeket mutatja be. Ezt követően megismerteti a teljesítményelektronika alapfogalmait és területeit. Részletesen tárgyalja az egyenirányító áramkörök működését és sorra veszi a legfontosabb teljesítményelektronikai alkatrészeket mint a tirisztor, GTO tirisztor, triak, diak és az IGBT.

Tovább »
Digitális tananyag

Váltakozó áramú és többfázisú hálózatok

A tananyag célja, hogy átfogó képet adjon a váltakozó áramú és többfázisú hálózatok létrejöttéről, és legfontosabb jellemzőiről. A tananyag bemutatja a soros és párhuzamos rezgőköröket egyaránt. Ismerteti a rezonancia és a rezonanciafrekvencia fogalmát és bepillantást enged a zárókörök és szűrőkörök mindennapi használatába. Részletesen tárgyalja a különböző szűrőkapcsolásokat (alul- és felüláteresztő RL és RC szűrők). Bemutatja, hogyan jön létre háromfázisú váltakozó áram, részletezi a csillag- és hármszög kapcsolást, a teljesítményt szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés esetén, a teljesítménymérést, valamint kitér a lehetséges vezeték hibákra. Ismerteti a kompenzáció fogalmát, és a kompenzálási módokat, a kompenzáló kondenzátorok méretezését, a hangfrekvenica záró-köröket és a kompenzációt nem-szinuszos áramok esetén.

Tovább »
Digitális tananyag

Villamos erőtér, kondenzátor

A tananyag a kondenzátorok kapacitásának kiszámítását mutatja be párhuzamos és soros kapcsolásuk esetén. Megismerteti a kondenzátorokat jellemző paraméterek jelentését és értékeit, valamint a különböző kivitelű kondenzátorok felépítését is.

Tovább »

Specializált gép- és járműgyártás

Digitális tananyag

A dízelmotor szerkezeti felépítése és működése

A tananyag által megismerheti a dízelmotor jellemzőit, működését, égési folyamatait, a keverékképzést, a személygépjárművek dízelmotorjainak befecskendező rendszereit, befecskendezőszivattyús rendszereit, valamint a Common rail rendszereket. A tanuló megismerkedik a személygépjárművek dízelmotorjai által kibocsátott kipufogógáz áramoltatásának működésével, a gáz csökkentési eljárásaival és visszavezetésével.

Tovább »
Digitális tananyag

A gépjármű villamos hálózata

A tananyag a gépjárművek villamos hálózatáról és elektromos berendezéseiről szól. Bemutatja a hálózat felépítését és jellemzőit, a villamos hálózat üzemmódjainak ismertetése és a kapcsolási rajzok világa mellett. A tananyag a hibakeresés és javítás módszereivel zárul.

Tovább »
Digitális tananyag

A kipufogórendszer

A tananyag bemutatja a kipufogórendszerek felépítését, igénybevételét dízel- és Otto-motor járműveken egyaránt. Tárgyalja a zajszinteket és a kipufogási zajok csillapítását, a károsanyag-kibocsátás csökkentésének valamint a kipufogógáz utókezelésének lehetőségeit.

Tovább »
Digitális tananyag

A motorok kenése és hűtése

A tanuló részletesen megismeri a motorok kenési rendszerét, valamit a motorok hűtőrendszereit, elsajátítva részeit és működési mechanizmusait.

Tovább »
Digitális tananyag

A motorvezérlés

A tananyag által megismerkedhet a különböző motorvezérlési rendszerekkel és a többszelepes motorok tulajdonságaival, illetve a motorvezérlés két fő alapegységével, a szelepekkel és a vezérműtengely jelentőségével.

Tovább »
Digitális tananyag

Az Otto-motor tüzelőanyag-ellátó rendszere

A tananyag bemutatja az Otto-motor tüzelőanyag-ellátó rendszerét, a keverékképzés és a benzinbefecskendezés alapjait, az elektronikus, a közvetlen és a kettős benzinbefecskendezés működését.

Tovább »
Digitális tananyag

Gépjármű indítóakkumulátorok

A tananyag a gépjárművek indítóakkumulátoraival kapcsolatos tudnivalókat tekinti át. A berendezések felépítésétől és jellemzőitől kezdve ismerteti azok működésének elméleti hátterét, a fontosabb alkatrészeket és a szerelésükkel kapcsolatos információkat.

Tovább »
Digitális tananyag

Indítómotorok

A villanymotorok általános jellemzői és különböző típusai mellett a tananyag részletesen bemutatja az indítómotorok felépítését és típusainak tulajdonságait. A tananyag szerelési tudnivalókkal zárul.

Tovább »
Digitális tananyag

Váltakozó áramú generátorok

A tananyag részletesen ismerteti a váltakozó áramú generátorok típusait, a feszültségszabályozás kérdéseit és a fedélzeti hálózatkezelés alapjait.

Tovább »

Informatika és távközlés

Digitális tananyag

Csapatmunka és együttműködés 1.

A tanuló megismerheti a csapat, illetve a csapatmunka fogalmát, majd a tér-idő függvényében tudhatja meg, hogy milyen különböző módokon lehet csapatban együttműködni, valamint, hogy ezt milyen úgynevezett kollaborációs eszközök segítik. A tanuló a Belbin-féle szereptípusok bemutatásán keresztül ismerheti meg a csapaton belüli lehetséges szerepeket. Megismerheti az együttműködést akadályozó csapaton belüli versengést, illetve tanácsokat kaphat ennek kezeléséhez. A tanuló támpontokat kap ahhoz, hogy a csapaton belüli kommunikáció és információáramlás hatékonyan valósulhasson meg.

Tovább »
Digitális tananyag

Csapatmunka és együttműködés 2.

A tanuló megtudhatja, hogy mik azok a kompetenciák, illetve azt, hogy ezek hogyan járulnak hozzá az együttműködés sikeréhez, továbbá, hogy mit jelent a konformitás, mitől függ a csapattagok engedelmeskedése, valamint milyen tulajdonságok jellemeznek egy jó vezetőt. Megismerheti a csapatfejlődés szakaszait, valamint a Kübler-Ross-féle modellen keresztül a csapatot érintő változások feldolgozását, valamint megismeri, hogy mi az a team mentális modell.

Tovább »
Digitális tananyag

Önismereti készségek fejlesztése I.

A tanuló olyan önismerettel kapcsolatos alapfogalmakat sajátíthat el, mint az énfogalom és az önértékelés, majd megtanulhatja, hogy hogyan lehet megvédenie a saját magáról kialakított képet. A tanuló gyakorlati tanácsokat kaphat arról, hogyan tudja a leghatékonyabban bemutatni saját magát. Hasznos tippek derülnek ki az önérvényesítéssel, illetve az énmárka kialakításával kapcsolatban. A tanuló megismerheti a motiváció fogalmát, illetve ehhez kapcsolódva a Maslow-féle motivációs modellt. A tanuló egyéni gyakorlatokon keresztül mélyítheti el a tananyagban tanultakat, illetve ezeken keresztül fejlesztheti az önismeretét.

Tovább »
Digitális tananyag

Önismereti készségek fejlesztése II.

A tanuló tovább bővítheti az önismerettel kapcsolatos ismereteit két új fogalom az énidentitás és az önmeghatározás bemutatásával. A tanuló megismerheti az önszabályozás fogalmát és előnyeit, majd a hatékony önszabályozást segítő módszereket próbálhat ki. A tanuló a Maslow-féle modell felelevenítése után részletesen ismerheti meg a McClelland- és a Herzberg-féle motivációs modelleket. A tanuló egyéni és csoportos feladatok segítségével mélyítheti el a tananyagban tanultakat, illetve fejlesztheti tovább az önismeretét.

Tovább »
Digitális tananyag

Prezentációs és kommunikációs készségek fejlesztése I.

Az emberi kommunikáció jellemzőinek és alapfogalmainak megismerése, a verbális és non-verbális kommunikáció fajtái. Különféle kommunikációs stílusok bemutatása, az asszertív kommunikáció jellemzői, a win-win szituáció, az én-üzenetek, a személyes hatékonyság fogalmának megismerése. Az emlékezetes és az unalmas előadás jellemzői, a történetmesélés ereje, a hatásos nyitási technikák elsajátítása, a kulcsüzenet fogalma, kapcsolat a közönséggel. A tervezési szakaszok megismerése, a kulcsüzenet kiválasztása, a forrásfelhasználás szabályai, a prezentáció felépítése, induktív és a deduktív érvelés, a lineáris és a gondolattérkép-alapú prezentáció.

Tovább »
Digitális tananyag

Prezentációs és kommunikációs készségek fejlesztése II.

A kommunikációs alapismeretek átismétlése, kommunikációs hibák és a kommunikáció alappillérei, az aktív figyelem fogalma, a non-verbális jelzések tudatos használata, a visszajelzés fontossága. A vitakultúra fogalma és hét szintje, a kritikus vita fogalma, a véletlen és szándékos érvelési hibák megismerése. A retorika fogalma és a történeti háttere, a beszéd felépítésének lépései. A hatásos prezentáció felépítésének elemei (köszöntés, csali, kulcsüzenetek, következtetés), valamint az ábrák és a szöveg optimális arányának megtervezése. A tervezés fontossága, az időbeosztás és a priorizálás elsajátítása, sürgős-fontos mátrix készítése, az induktív és a deduktív érvelés felépítése, forgatókönyv készítés, az előadó szerepének megértése. A különféle időtartamú prezentációk megismerése, a pitch jellemzői, a gyakorlás fontossága, helyszínbejárás és technikai tesztelés, felkészülés váratlan helyzetekre, moderációs technikák elsajátítása.

Tovább »
Digitális tananyag

Projektszervezés és -menedzsment 1.

A tananyag célja, a projekt definíciójának és négy fő fázisának megismerése. A tanuló megtanulja, hogyan épül fel a projekt, megismeri a tervezési folyamat lépéseit, a projektfeladat jellemzőit, illetve a költségkeret és a határidő fontosságát. A tananyag bemutatja a menedzsment és a menedzser fogalmának a különbségét, megismerteti a projektmenedzsment definícióját.

Tovább »
Digitális tananyag

Projektszervezés és -menedzsment 2.

Célja, a projekt jellemzőinek átismétlése, a projektek négy fő fázisának bemutatása éles projekten keresztül. Ismerteti a projektcsapat megszervezését, annak optimális összetételét, a tagok kiválasztásának szempontjait. Bemutatja a vízesés modell és az agilis modell jellemzőit, a kettő közötti legfontosabb különbségek meghatározását. Bemutatásra került az Agilis Kiáltvány és a Scrum-folyamat, annak szerepkörei, a ceremóniák és a dokumentumok megismerése.

Tovább »
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×