Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Tengelykapcsolók és fékek

A tengelykapcsolók és a fékek a gépelemek fontos típusai. A tengelykapcsolók az erőátviteli tengelyek közötti energiaátvitelre szolgálnak, míg a fékek a mozgó tömegek sebességének csökkentésére, a tömegek álló helyzetben való rögzítésére. A tanegység célja, hogy megismertesse a tanulókat a tengelykapcsolók és a fékek különböző fajtáival, típusaival és bemutassa ezek működését.

Tananyagegységek

  1. Tengelykapcsolók

Modul célja: Először a tengelykapcsolók típusaival és azok működésével ismerkedhet meg a tanuló. Az általánosan elfogadott csoportosítás szerint megkülönböztethetők oldható és nem oldható, valamint önműködő és speciális célokra szolgáló tengelykapcsolók.

  1. Fékek

Modul célja: A második rész a fékek különböző típusainak, valamint azok működésének bemutatását szolgálja. A tanuló megismerheti a súrlódás szerepét a folyamatban, vagyis, hogy a súrlódó anyag a fékezőerő által a féktárcsán vagy fékdobon nagy súrlódást hoz létre, ami által a jármű mozgási energiája hővé alakul át.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×