Közlekedési Képzési és Vizsgaközpont

Váltakozó áramú és többfázisú hálózatok

A tananyag célja, hogy átfogó képet adjon a váltakozó áramú és többfázisú hálózatok létrejöttéről, és legfontosabb jellemzőiről. A tananyag bemutatja a soros és párhuzamos rezgőköröket egyaránt. Ismerteti a rezonancia és a rezonanciafrekvencia fogalmát és bepillantást enged a zárókörök és szűrőkörök mindennapi használatába. Részletesen tárgyalja a különböző szűrőkapcsolásokat (alul- és felüláteresztő RL és RC szűrők). Bemutatja, hogyan jön létre háromfázisú váltakozó áram, részletezi a csillag- és hármszög kapcsolást, a teljesítményt szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés esetén, a teljesítménymérést, valamint kitér a lehetséges vezeték hibákra. Ismerteti a kompenzáció fogalmát, és a kompenzálási módokat, a kompenzáló kondenzátorok méretezését, a hangfrekvenica záró-köröket és a kompenzációt nem-szinuszos áramok esetén.

Tananyagegységek

  1. Rezgőkörök

Modul célja: Az első részben a rezgőkörök soros és párhuzamos fajtájával ismerkedhet meg a tanuló. Ezen belül megtanulhatja a rezonancia és a rezonanciafrekvencia fogalmát és bepillantást enged a zárókörök és szűrőkörök mindennapi használatába. Témakör végén a tanulót egy ellenőrző kérdéssor várja, ahol tesztelheti az eddig megszerzett tudását.

  1. Szűrőkapcsolások

Modul célja: A következő részben a különböző szűrőkapcsolásokat ismerheti meg a tanuló. Ezen belül is részletes tudást tud szerezni a tanuló az alul- és felüláteresztő RL és RC szűrőkkel kapcsolatban.

  1. Háromfázisú váltakozó áram

Modul célja: Ebben a részben a tanuló belemerülhet, hogyan jön létre a háromfázisú váltakozó áram. Részletesen megtanulhatja a csillag- és háromszög kapcsolást, a teljesítményt szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés esetén, a teljesítménymérést. Illetve olvashat a lehetséges vezeték hibákról és elmélyítheti a tudását ezzel kapcsolatban.

  1. Kompenzáció

Modul célja: A negyedik részben a tanuló megismerheti kompenzáció fogalmát, és a kompenzálási módokat. Tanulhat ezen felül a kompenzáló kondenzátorok méretezéséről, a hangfrekvencia záró-körökről és a kompenzációról nem-szinuszos áramok esetén.

  1. Ismétlés, elmélyítés, alkalmazás

Modul célja: Ebben a részben a tanuló önellenőrzést végezhet, elmélyítheti a megszerzett tudását, és alkalmazhatja ismereteit.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×